Ons Verhaal

Depot 09 is een grote vintage designmarkt gelegen in het Gentse aan de Nieuwevaart in de omgeving van de Bloemekenswijk en Wondelgem.  De site bevindt zich te midden van een oude industriële buurt die de komende jaren steeds meer zal worden opgewaardeerd. De bouw van een fietsers- en voetgangersbrug (Gaardeniersbrug) en het aanleggen van een nieuwe tramlijn zorgen ervoor dat dit stadsdeel in de nabije toekomst rechtstreeks verbonden wordt met de Gentse binnenstad.

We zijn een winkel in een oude voormalige vlasfabriek waar twintig gespecialiseerde handelaars uit binnen- en buitenland hun vondsten permanent aanbieden. In de fabriek met een indrukwekkende architectuur focussen we op vintage van verschillende tijdperken, industrieel design en antiek tussen 1920 en 1980.

Dagelijks vernieuwt het aanbod. Kom winkelen voor een totaalinrichting van uw interieur, bar, winkels en filmsets,….Of even een luchtje scheppen en gewoon lekker snuisteren.

Rijden, fietsen, wandelen naar Depot09

Onze 1400 m2 vintage paradijs is gelegen in Gent op de nieuwevaart 118 / B002 . Het is 15 min wandelen en 8 min fietsen van de Gentse binnenstad.

Met de auto ben je in 30 min vanuit Antwerpen bij onze depot.

Brussel // 60 min.

Namen // 1 u. 40 min.

Luxemburg // 3 uur

Parijs // 3 u. 30 min.

Berlijn // 8 uur

Amsterdam// 2u. 40min.

Eindhoven // 2 uur

Depot09 “lins bruts et étoupes” 1880

Depot09 maakt onderdeel uit van de voormalige fabriek van T. Vercoutere die vermoedelijk werd gebouwd rond 1880. Op de terreinen van de toenmalige fabriek werd textielafval (“lins bruts et étoupes”) verwerkt en er volgden grote uitbreidingswerken rond 1900, 1904 en 1910 onder leiding van de ontwerper Schauvliege. In 1975 werden de terreinen opgekocht door IMMOVER 1865 NV onder wiens vleugels verschillende reconversieprojecten konden ontstaan. Door de jaren heen hebben tal van bedrijven en (culturele) organisaties hun intrek genomen op de voormalige terreinen van T. Vercoutere. Wij nestelde ons hier in 2013.

Algemene voorwaarden, praktisch om te weten bij depot09

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij depot09 partij is.(Artikel 1)

Alle aanbiedingen van depot09 zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.(Artikel 2)

Details om te betalen

3.1 Depot09 hanteert een aanbetaling van 50% over de totale koopprijs. Aanbetalingen dienen plaats te vinden in euro’s binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 1 dag vóór levering ofwel contant bij levering(Artikel 3)

3.2 De door depot09 aan u geleverde zaken blijven eigendom van depot09 zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens depot09 heeft voldaan. U verplicht zich er jegens depot09 toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.

3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft depot09 het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.

3.4 depot09 is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert dan wel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Leveren, Transporteren & Verzendingen

4.1 Leverings- en bezorg afspraken buiten openingsuren worden altijd in overleg gemaakt.

Afhalingen zijn enkel mogelijk tijdens de openingsuren, van donderdag tot maandag 11-18 uur.  Twijfel je over de grootte van je auto? Contacteer ons gerust en we controleren of een product in jouw auto zal passen.

Indien eigen transport niet lukt. Kunnen wij het transporteren of verzenden wereldwijd, al onze producten worden goed verpakt voor verzending. We zoeken de beste prijs voor u bestemming. In België werken we met gekende transporteurs. Iedere partners bij Depot09 heeft zijn eigen manier van transporteren. Verzending en transport wordt in rekening gebracht.  We vinden het helemaal niet erg als u voor eigentransport zorgt. Laat het ons bij aankoop weten.

4.2 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.

4.3 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval € 0,19 per gereden kilometer en 10% over de totale koopprijs aan overige kosten.

4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij depot09 te melden.(Artikel 4)

Garantie & Kwaliteit

5.1 De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft u geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de betreffende zaak bij depot09 is gekocht. Het gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan depot09 te worden gemeld.

5.2 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.(Artikel 5)

6.1 Depot 09 is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van depot09.

6.2 Voorts is depot09 niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, dan wel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.( Artikel 6)

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van depot09 is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Gent.(Artikel 7)

Vrije schatting of Te koop aanbieden @Depot09

Dan kan u het beste richten naar Bram Notebaert de specialist ter zake.

Het snelst te bereiken via telefoontje +32(0)486 8973 85  of  als je u ver weg bevind kan je ons een mailtje sturen naar info@depot09.be.

Te koop aanbieden, kan het snelst als u een mooie foto van voor, achter of een detail neemt en even mee stuurt in de mail. Alvast Bedankt.

Team Depot09

We willen graag Bram Notebaert en zijn Depot09-team even voorstellen.

Het vaste Depot 09 team bestaat uit /

Bram Notebaert (Eigenaar & Antiquair), Bram is de eigenaar van Depot09 en bedrijft al vanaf kleins af aan handel in curiositeit met een verhaal. Als je hem niet vindt in den depot of zijn atelier, dan is hij op schattenjacht! Geen uithoek van de wereld is te ver voor hem.

Kristof Deneijs (Depot09 verkoper) is onze fris en vrolijke, flamboyante verkoper. Muzikant in het dagelijkse leven, maar zijn passie deint uit in verzamelen, handelen in mooie objecten. Hij is in zijn natuurlijk habitat bij ons.

Sporadisch wordt het team versterkt door /

Marianne Karssing (Huisfotografe), Marianne staat in voor onze beeldvorming. Maakt de mooie foto’s voor al onze mediakanalen, depot09 website, facebook, Pintrest, Blog, LinkedIn, Instagram en perspublicaties. Ze is gespecialiseerd in de fotografie velden interieur, grafische vormgeving, architectuur en portretten.

Willem Heeman (Vakman), onze manusje-van-alles helpt bij alles wat te maken heeft met de infrastructuur van het prachtige architecturale pand depot09. Zonder hem waren we nu niet zo gehuisvest.

Katherine Engelen (Landschapsarchitecte), Katherine springt bij waar nodig, is voor depot09 de alzijdige vliegende, keeper achter de schermen. Staat mee in voor verkoop, website, communicatie, administratie en evenementen.  En is zeker niet bang om af en toe de meubelen mee te restaureren.

Huidige partners /

The livingroom(BE); Marianne Karssing (NL); Retro Factory (CZ); Ceci n’est pas une épicerie (BE); Tussenin (NL); Futurvintage (BE); Philippe (BE); Vanden Driessche J.C.(BE); Gert-Jan(NL); Kristof denijs (BE); Eland (BE) en Bram Notebaert (BE)

Voormalige partners /

Recency House Antiques(BE); adelaar (NL); Ju+Ju (NL); Mass Modern (NL); N´importe quoi (BE); Galerie87(FR); Kasteelstraat7(BE); Jurrian Booij (NL); Deco Kunst (BE); Showroom144 (BE); Galerie XXL Art & Vintage Galerij(BE); Pellegrini (BE); Must C(BE); MT Walls (BE); Martin Castermans (BE); Sturnus (BE); Volt(NL); De Compaen (NL); Walter Van Dam (BE) en Tom Neyens(BE)

Partner worden van depot09

Bent u ook een woeste verzamelaar van meubelen met een verhaal of heeft u een fetisj voor 1 object en wilt u ze op de markt brengen kan u zeker even mailen naar info@depot09.be. Vertel ons waarom u volledig in het plaatje van depot09 past. Of kom gewoon even langs bij Depot09 voor een kop koffie en indien er is, taart, en we hebben het er over.

Enkele losse samenwerkingsverbanden /

VZW Vlaamse Autisme Vereniging; Stilte Nest 5+verdieping bij NEST; Bozar; Marianne Karssing; Eland, Retrostart; Retro-lifestyle; Design-mkt; Design-icons; Designmarkt BAD, Elle Decoration, Weekend Knack; Vintage Explorer; Actief Wonen; DM City; Nieuwsblad; Belmo;The World Magazine; Flair; Feeling Wonen; Actief Wonen & Bijenkorf Magazine

We zien toekomstige samenwerkingsverbanden zeker zitten, contacteer ons gerust op info@depot09.be.

Hou contact met ons

Je kan ons volgen via volgende mediakanalen, depot09 website, depot09 Facebook, Pintrest, Blog, LinkedIn, Instagram.

Heeft u iets gekocht bij depot09 en wilt u het de wereld tonen. Stuur gerust een foto van het gekochte object in je bestaande interieur en stuur het naar info@depot09.be.

En wij verwerken het in een van onze mediakanalen.